عمومی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، روانسنجی

بک از ثبات اعتبار بر خوردار است. وی همچنین این پرسشنامه را در سال ۱۳۵۴ بر روی جمعیت ایران استاندارد نمود.ضریب همبستگی درونی(آلفای کرونباخ)این پرسشنامه بین ۶۹/. تا ۹۱/. و پایایی ارزیاب ها بین ۸۵/. تا ۹۳/. گزارش شده است(مارنات،۱۹۹۰؛به نقل از اندوز،۱۳۹۰).ویژگی های روانسنجی فرم بازنگری شده این پرسشنامه توسط قاسم زاده و همکاران(۲۰۰۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *