عمومی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، گروه کنترل

نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این ۶۰ نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره(۱۰نفرگروه آزمایش و۱۰ نفر گروه کنترل برای هر کدام از انواع مداخله ها) دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) قرار گرفتند.شرط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *