دانلود پایان نامه

نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این ۶۰ نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره(۱۰نفرگروه آزمایش و۱۰ نفر گروه کنترل برای هر کدام از انواع مداخله ها) دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) قرار گرفتند.شرط

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، کیفیت زندگی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید