دانلود پایان نامه

ورود به پژوهش کسب نمره بالا(۳۱ و بالاتر)در پرسشنامه افسردگی بک،تشخیص روانپزشک و روانشناس ،مصاحبه بر اساس DSM-IV-TR وعدم دریافت هیچگونه درمان دارویی و مداخلات روانشناختی(حداقل یک ماه قبل شروع پژوهش)،تعیین شد.از گروه کنترل خواسته شد تادر طول آزمایش هیچگونه مداخله ای دریافت ننمایندوهمچنین به آنها اطمینان داده شد که پس از اجرای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید