به همین ترتیب مؤثر است.
نیدفر ۱۹۷۶ معتقد است که احتمال استفاده از هیپنوتیزم در ورزش به دلایل زیر است:
الف) دور ریختن احساس‌های ناخوشایند مربوط به تجارب آسیب‌زای گذشته؛ بدون شک هر فردی به خصوص ورزشکار داری تجارب تلخ و شیرینی است. متاسفانه تجارب شیرین به راحتی از ذهن ورزشکار محو می‌شود،
ولی تجارب تلخ مدت‌ها در ذهن او باقی