از سر و صدا، راهنمایی و بازخورد مربی، حرکات حریف و غیره به طور همزمان حاضر شود و ورزشکاران گاهی دچار سردرگمی می‌شوند. در این هنگام به کمک هیپنوتیزم می‌توان تلقین کرد که در زمان خاصی یا به طور کلی در هنگام بازی به یک هدف خاص توجه نماید. وقتی ورزشکار بیش از حد برانگیخته می‌شود، حوزه درد او بسیار محدود شده بنابراین در ورزش‌هایی که