بعدی یا بهتر اجراهای قبلی آماده شوید (سهرابی ۱۳۸۹).
جیمی بی بارکر و مارک وی جونز (۲۰۰۵) در یک مطالعه موردی بر روی یک زن جودو کار ملی انگلیس که به دلیل مشکلات شخصی اعتماد به نفس و خودکارآمدی ورزشی خود را از دست داده بود، تأثیر یک برنامه هیپنوتیزمی را مورد برسی قرار دادند. این ورزشکار که تقریباً فاقد اعتماد به نفس بود، پس از ۸