جلسه هیپنوتیزم گزارش داد که برنامه هیپنوتیزم منجر به افزایش بر اعتماد به نفس خود باوری در طول تمرین و مسابقه شده است.
سهرابی (۱۳۸۹) در یک تحقیق موردی بر روی شمشیر بازان حرفه‌ای برای افزایش اعتماد به نفس یک برنامه هیپنوتیزمی ۸ جلسه‌ای انجام داد که نتیجه نشان داد این برنامه باعث افزایش اعتماد به نفس ورزشکار شده است.
د) بی حسی