دانلود تحقیق با موضوع 
خود باوری

دانلود تحقیق با موضوع خود باوری

جلسه هیپنوتیزم گزارش داد که برنامه هیپنوتیزم منجر به افزایش بر اعتماد به نفس خود باوری در طول تمرین و مسابقه شده است.
سهرابی (۱۳۸۹) در یک تحقیق موردی بر روی شمشیر بازان حرفه‌ای برای افزایش اعتماد به نفس یک برنامه هیپنوتیزمی ۸ جلسه‌ای انجام داد که نتیجه نشان داد این برنامه باعث افزایش اعتماد به نفس ورزشکار شده است.
د) بی حسی

Share