مثلاً مرور تکنیک‌ها، انجام یک مسابقه، اصلاح مهارت. غیره مدتی نسبتاً طولانی به تصویر سازی بپردازد (سهرابی ۱۳۸۹).
جمع بندی کلی:
به طور کلی، تحقیقات نشان داده‌اند که هیپنوتیزم باعث افزایش عملکرد می‌شود، زیرا افراد هیپنوتیزم شده دارای تمرکز و حواس پرتی کمتری هستند. تصویر سازی و آرام سازی، مهارت‌های اولیه‌ای هستند که پایه‌ی عملکرد