دانلود پایان نامه

انداز? مورد نیاز خواهد بود. کانونی کردن توجه نقش اساسی در عملکرد بازی می‌کند (نیدفر ۱۹۷۷) بنابراین از طریق هیپنوتیزم می‌توان جهت فراخنای توجه ورزشکار را تغییر داد. به عبارتی اگر ورزشکار در شرایط خاص نیاز به توجه باریک و برعکس توجه وسیع دارد، باید قادر باشد در هر زمان توجهش را تحت کنترل خود در آورده و تغییر دهد.
و) افزایش انرژی:

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد (۵-۵)، آند.، میپذیرد، مییابد،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید