پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۱

فشار انزلی

۲/۱۰۲۲

۸/۱۰۲۳

۷/۱۰۲۳

۷/۱۰۲۳

۳/۱۰۲۲

۷/۱۰۲۱

۸/۱۰۱۸

۶/۱۰۱۶

۱/۱۰۱۴

۹/۱۰۱۱

۱/۱۰۱۳

۸/۱۰۱۷

۸/۱۰۱۹

سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸
۳-۲-۲-۸ باد
گیلان به دلیل مجاورت با دریا و خشکی و همجواری با جلگه های ساحلی و کوهستانی و وجود مزارع سرسبز و جنگلهای انبوه همیشه زمینه های لازم برای حرکت هوا و باد فراهم است. از این گذشته استان مزبور مانند دیگر مناطق کشور ما همواره در معرض توده ها و جریان های هوای قاره ای قرار دارد که به نوبه خود خصائص اقلیمی آن را به وجود می آورد.
در کوهستان استان گیلان زمینه برای جریان باد های محلی بسیار مساعد است. در روز که ارتفاعات استان از شدت آفتاب زود گرم می شود٬ هوا به بالا منتقل می گردد٬ هوای دره ها از دامنه ها بالا رفته جای هوای گرم شده را می گیرد و شب هنگام که هوای ارتفاعات زودتر سرد می شود و هوا در جهت معکوس یعنی از قله ها به دره ها جریان می یابد. در بعضی از دامنه های رو به شمال استان گیلان این گونه بادهای کوهستانی که به طرف جلگه ها وزیدن گرفته و با گرم شدن ناگهانی هوا همراه می باشد که از نظر کشاورزی زیان آور است و اغلب آتش سوزیهایی را به دنبال دارد. در چنین حالتی به علت اختلافات فشار هوا در دامنه های جنوبی و شمالی البرز هوای سنگین فلاتی از لابلای دره های البرز با سرعتی زیاد خود را به سواحل جنوبی خزر می رساند و بنابراصول فیزیکی در ازای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع ۸/۹ درجه سانتیگراد گرمتر می شود و در نتیجه همین که به جلگه های خنک گیلان رسید ممکن است درجه گرما را ناگهان ۱۰ تا ۱۱ درجه بالا برد و از ۴۰ تا ۵۰ درصد از نم نسبی بکاهد. به طور عمده جریانات هوای مدیترانه ای باعث وزش باد گرم و خشک شدیدتری از طرف غرب و یا جنوب غربی به طرف سواحل دریای خزر می شدند. این باد گرم(گرمش٬گرمیش٬ گرمیچ) زمینهای کل آلوده دشت را به سرعت خشک می کند و باعث ترکیدن چوب بست سقف خانه ها می شود. در ضمن این باد در اوایل بهار باعث ذوب شدن سریع برفهای کوهستان وجاری شدن سیل می شود. علاوه بر بادهای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی٬ بادهای محلی نیز از اهمیت چشم گیری برخوردارند. این بادها عموما جریانهایی را شامل می‎شوند که تحت تاثیر ویژگیهای طبیعی محلی قرار دارند که مهمترین آنها را می توان به صورتی که در جدول شماره (۳-۱۴) مشاهده می کنید طبقه بندی نمود.
جدول ۳-۲۳ مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

منطقه نام باد جهت باد نوع باد فصل توضیحات
بیرون وا شمالی _ _ بادی است که از شمال مرداب انزلی می وزد.