فایل های دانشگاهی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی۹۳

معاونت پژوهش و فن‌آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد بر این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱- اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌کاری حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهندگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی با در نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها درانجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان و منتقدین مگر در مواردی که منع قانونی دارد.
۹- اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که خود و علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ایـلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب زینب شفیعی دانـش‌آمـوخته مقطع کـارشنـاسی ارشـد ناپیوسته در رشته الهیات گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامیکه در تـاریخ ………………. از پـایـان‌نـامه/ رساله خـود تحت عنوان «بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی» با کسب نمـره ………. و درجـه …………. دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱) این پایان‌نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
۲) این پایان‌نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
زینب شفیعی
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحـد ایـلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات (M.A)
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی
استاد راهنما:
دکتر سید محمدرضا حسینی نیا
استاد مشاور:
دکتر عبدالجبار زرگوش نسب
نگارش:
زینب شفیعی
پاییز ۱۳۹۳
سپاسگزاری:
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه‌های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشینند. لذا اکنون که در سایه سار بنده‌نوازی‌هایش پایان‌نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می‌دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاری‌گرشان نبود، هرگز این پایان‌نامه به انجام نمی‌رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم، جناب آقای دکتر سید محمدرضا حسینی‌نیا که زحمت راهنمایی را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عبدالجبار زرگوش‌نسب که زحمت مشاوره این پایان‌نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.
تقـدیم به:
مهـربان‌ترین همراهان زندگی‌ام؛
به همسر عزیزم جناب مهندس مهـدوی
و تق»دیم به فرزندانم؛
دختر گلم کیمیا و پسر خوبم محمد مهدی
که حضورشان در فضای زندگی‌ام مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱

۱-۱٫ مقدمه ۳
۱-۲٫ بیان مسأله ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴٫ مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۵
۱-۵٫ جنبه جدید بودن تحقیق ۷
۱-۶٫ اهداف مشخص تحقیق ۷
۱-۶-۱- هدف کلی تحقیق ۷
۱-۶-۲- اهداف جزئی تحقیق ۷
۱-۷٫ سؤالات تحقیق ۸
۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق ۸
۱-۷-۲- سؤالات فرعی تحقیق ۸
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *