پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

در سال ۲۰۰۲ فورد در پروژه ای مشترک با آلمان چرخه ای بسته از بازیافت فلز الومینیوم را برای تسهیل قالب گیری در شیکاگو و کارخانه واقع در اوسوگو آلمان بوجود اورد.در این چرخه الومینیوم بازیافتی طی یک مرحله ذوب مجدد شده و بلافاصله در قالبهای مربوطه مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع بازیافت فرایندی تکرار پذیر(نامحدود) است زیرا الومینیوم به هنگام بازیافت کاهش کیفی ندارد.فورد بازار زیست محیطی را در سال ۲۰۰۱ بوجود اورد. این بازار بطور مستمر به اکتشاف شیوه های نوین مدیریت مواد و طراحی زیست محیطی انها و دیگر مسائل محیط زیست و تهیه گزارشهای زیست محیطی اقدام میکند.
جدول ۲-۲- نقشهایی از اثرات زیست محیطی در مدیریت چرخه عمر وسایل نقلیه

عنوان تولید کننده مصرف کننده بازیابی کننده
عامل برتر در چرخه عمر اهداف مدیریت مواد خرید محصولا تازه
فراهم کردن بازخورد
آگاهی دادن به کاربر نهایی و مدیریت مناسب
تولید مالکیت مرحله چرخه عمر -عملیات محیطی ساخت
-طراحی برای محیط زیست
-توسعه محصولات
نگهداری مناسب -عملکردهای خط محیطی
-اطمینان از کیفیت مواد بازیابی شده
عامل پایین در تولید چرخه عمر در دسترس ارتباط

همانطور که در جدول ۲-۲ مشاهده می شود فورد در مطالعه چرخه عمر وسائل نقلیه نقش های تولیدکنندگان- مصرف کنندگان و بازیافت کنندگان را در این چرخه مشخص کرده است.
۲-۳-۳ جنرال موتور
الف.اهداف جنرال موتور: در جنرال موتور خودروها و محصولات با هدف دستیابی به سطوح بالای بکارگیری انرژی سطوح بسیار پایین تشعشع و قابلیت بازیابی زیاد توسعه داده میشوند.امروزه جنرال موتور قادر به کاهش تلفات-آلودگی ها – منابع نگهداری و مواد بازیابی کننده در بسیاری از مراحل چرخه عمر محصولات خویش است.تفکر این شرکت به چرخه عمر در تمامی مراحل طراحی، تولید و استفاده منجر به استمرار رشد و تاثیر مثبت برنامه های تولیدی خواهد شد. ارزیابی چرخه عمر اطلاعاتی را فراهم میکند که اساس آنها ایجاد تعادل در پیامدهای گوناگون تصمیم گیری های زیست محیطی- اجتماعی و اقتصادی است.
ب.فعالیتهای جنرال موتور برای تحقق اهداف: جنرال موتور با استفاده از فرایند بازبینی مواد پر درامد(PMRV) تاثیر مواد و فرایندها را بر محیط زیست مورد بازیابی قرار میدهد.این شرکت طرحی نیز برای گروه زیست محیطی(DFE) دارد به این ترتیب که برای یافتن راه حل های لازم از آنالیزهای چرخه حیات و ارزیابی DFE استفاده میکنند. این گروه بهبودهای زیست محیطی را برای هر نوع خودروی جدید مورد بررسی قرار میدهد. بهبودهای محیطی شامل هر نوع آینده نگری در کاهش تاثیر محصولات بر محیط زیست- کاهش جرم- حذفSCARF- طراحی قطعات با توجه به قابلیت و سهولت مجزا سازی اجزای ان، پرهیز از مصرف مواد پرخطر، تولید قطعاتی با عمر طولانی و استفاده از مواد قابل بازیافت میشود. الزامات جنرال موتور در زمینه ویژگیهای(مواد محدود الاستعمال و قابل گزارش۳۰۵۹ GMW) اطلاعات لازم در حوزه مواد ممنوعه را برای مهندسان و تهیه کنندگان فراهم می اورد. این شرکت یکی از معیارهای مواد اصلی یا (راهبرد قابلیت بازیابی و قابلیت تجدید شدن ۳۱۱۶GMW ) را توسعه داده و به مهندسان کمک میکند تا به خودروهایی با قابلیت بازیابی و بازیافت بیشتر و ارزش پایان عمر افزونتر دست یابند.این کارخانه به ارتقای دانش تهیه کنندگان خود در استفاده از ISMD و جمع آوری و گزارش اطلاعات لازم توسط ۳۰۵۹ GMW نیازمند است.
۲-۴ نمایی کلی از صنایع خودرو در اتحادیه اروپا
تیراژ تولید خودروها و کامیونهای سبک در اروپای غربی طی سال ۲۰۰۱ برابر با ۷/۱۶ میلیون واحد و تعداد خودروهای در حال کار معادل۱۸۳/۱ میلیارد خودرو بوده است. صنعت خودروی اروپا ۱/۱ میلیون نفر را استخدام کرده و تقریبا سالانه ۱۲میلیون خودرو بازیافت میشوند که ۲۵درصد از وزن هریک زباله است و ۷۰ درصد ان نیز بازیافت میشوند.
۲-۴-۱ مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در اتحادیه اروپا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است