پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

شکل ۵-۴: چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران………………………………………………….۶۷
شکل ۶-۴: میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………..۶۸
شکل ۷-۴: بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………۶۹
شکل ۸-۴: سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران……………………………………………………………………………………….۷۰
شکل ۹-۴: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو………………………………………………………………………….۷۲
شکل ۱۰-۴: افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو……………………………………………………………………..۷۳
شکل ۱۱-۴:توزیع درصد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور…………..۷۴
شکل ۱۲-۴: فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی………………………………………………………………۷۵
شکل ۱۳-۴: دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود…………………………………..۷۶
شکل۱۴-۴: توزیع فراوانی هریک از عوامل موثر (به درصد) برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود……………۷۸
شکل ۱۵-۴: توزیع فراوانی برای نمرات(از ۲۰) به سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده………….۷۹
فصل۱
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
یکی از اختراعات بشری که تحول عظیمی در زندگی انسانها بوجود اورده و فواصل را کاهش داده “خودرو” است. امروزه از خودرو بعنوان یک وسیله در کلیه جوامع استفاده می شود و انسانها فقط به مزایای کاهش فواصل کاهش زمان و ارامش ان اندیشیده و از الاینده های تولیدی و خطراتی که می تواند برای خود و سایرین داشته باشد تا حد زیادی غافلند.از یک سو تسهیل در زندگی روز مره بشر و سرعت دادن به فعالیتهای او و از سویی مرگ و میر و خسارت ناشی از تصادفات و نیز وارد کردن مقادیر قابل توجهی مواد الاینده به زندگی او که در دراز مدت سبب تهدید سلامتی انسان و محیط زیست او گردیده است. خودرو سازی صنعتی مولد، اشتغال زا و موثر در فعالیت های اقتصادی و دارایی سایر عواملی است که قطعا اثرات آن در جریان رشد و توسعه یک جامعه اثر گذار خواهد بود. اما ضروریست تبعات منفی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد . گسترش شهر نشینی و اشتهای سیری ناپذیر بشر در دستیابی به تکنولوژی های برتر و وابستگی انسان به ماشین و زندگی ماشینی موجبات رشد سریع این صنعت در کنار صنایع دیگر دنیا شده است و امروزه زمانی است که باید این روند و این رشد نظام مند شود. روندی که عرصه حیات را با مشکلات جدی مواجه ساخته است و روز به روز این حلقه تنگ تر می شود و بشر غرق در مشکلات و معضلاتی می شود که خود با دست خوذ پدید آورده است. مهم ترین چاره ای که در طول سالیان گذشته بعنوان اولین قدم برای مقابله با معضل خودروهای فرسوده اندیشیده شده به کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ برمی گردد که سران کشورها با اجماع و اشتراک نظر خواستار حرکت نهادینه صنعت و جلوگیری از تخریب بیش از حد محیط زیست و از طرفی کاهش راه بندان و تلافات جانی و مالی ناشی از تصادفات خودروهای فرسوده شدند . در این طبیعت گسترده این حرکت نیازمند یک برنامه مدیریتی زیست محیطی هماهنگ جهت استحصال اهداف توسعه پایدار می باشد. بعنوان مثال ارتقاء استانداردهای خروجی اتو مبیل ها ، تدوین قوانین و استاندار ها، معاینه فنی، استفاده از سوخت ها جایگزین مناسب با آلایندگی کمتر، استفاده از منابع تجدیدپذیر برای سوخت خودرو ، گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، فرهنگ سازی و آموزش مناسب در جهت استفاده از خودرو ، تعویض خودرو های فرسوده و تعیین سن خودرو های فرسوده از جمله حرکت هایی بود که در قالب های مختلف در کشور های دنیا انجام شد .
یکی از مهمترین بحث های مطرح در خودروها بحث عمر مفید آنها ست . خودرو قطعاً مانند هر وسیله که انسان از آن استفاده می کند دارای عمر مفیدی برای استفاده به صورت مطلوب می باشد که اگر زمان بهره برداری از آن طولانی تر از حد متعادل و معمول آن باشد شرایط نامناسبی برای ادامه فعالیت و چرخه زندگی انسان بوجود خواهد آورد . اختلالاتی از قبیل استهلاک خودرو، کاهش سطح ایمنی، آلودگی صوتی و هوا، مصرف سوخت بالا، انتشار آلاینده های زیست محیطی و نا مناسب بودن وضعیت ظاهری و در نهایت ایجاد اختلال و مشکلات برای انسان و جامعه تنها بخشی از مشکلاتی است که استفاده از خودروهای با سن بالا یا به عنوان دیگر خودرو های فرسوده بوجود می آورند و بی شک جامعه را با معضلات عدیده ای مواجه می کنند
۱-۲ بیان مساله
از رده خارج کردن خودرو های فرسوده در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و افزایش سطح ایمنی و سلامت انسانها و کاهش تلفات ناشی از تصادفات و در نهایت زیباسازی شهرها و بطور کلی محیط زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است.دراین تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت از رده خارج کردن خودروها ی فرسوده در چند کشور صاحب نام از جمله ایالات متحده امریکا،ژاپن و اتحادیه اروپا بررسی و در نهایت با شرایط ایران مقایسه خواهد شد.با استفاده از این تجارب می توان راهکارهای مناسب برای استفاده در ایران پیشنهاد داد. این پیشنهادات در قالب فرمهای نظر سنجی در اختیار کار شناسان زیربط قرار می گیرد و بهترین و کاربردی ترین پیشنهاد بر مبنای ن

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ظرات جمع آوری شده ارائه می گردد. سپس محاسبه می گردد که با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده چه منافعی عاید کشور می شود؟در این تحقیق به این سئوال نیز پاسخ داده می شود که با توجه به تجربیات کشورهای دیگر روش مناسب از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران چیست وچه منافعی برای کشور بهمراه خواهد داشت؟
.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
قبلا در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری در محوری خاص پایان نامه ای توسط سرهنگ علیرضا جهانگیری ارائه گردیده است.کتابی بعنوان بازیافت خودروهای فرسوده در جهان و بررسی وامکان سنجی ان در ایران و نیز خودروهای فرسوده بازیافت و مسایل زیست محیطی تالیف گردیده است.ضمنا مقالاتی نیز در این زمینه در اینترنت موجود بود که باتوجه به اجرای طرح اسقاط در کشورها، نیاز است روشهای بهینه مورد استفاده از سایر کشورها و اجرای آنها در ایران امکان سنجی و بهبود اهداف در دستور کار قرار گیرد.
اوراق کردن خودروهای فرسوده صنعت جدیدی است که ضرورت دارد سیاستهای کلان ان تدوین و نظیر سایر موارد در ایجاد یک صنعت، مطالعات جامعی در خصوص انتخاب محل مناسب باتوجه به تراکم خودرو و امکانات موجود با در نظر گرفتن سایر ابعاد و ضروریات زیربنایی لازم در جهت حفظ روح اهداف و حمایت از رعایت مسایل زیست محیطی و زندگی سبز به مورد اجرا گذاشته شود.
پس از سالها در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در چند کشور صاحب نام از جمله ایالت متحده امریکا- اتحادیه اروپا و ژاپن بررسی میگردد که با استفاده از این تجارب میتوان راهکارهای مناسب برای استفاده در کشورها پیشنهاد داد.بطوریکه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر روش مناسب از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران به چه صورت میتواند اجرا گردد و چه منافعی را برای کشور به همراه خواهد داشت. پس از شناخت روش از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشورهای مذکور و پیشنهاد روش مناسب برای ایران نظرات کارشناسان درمورد روش مناسب پیشنهادی اخذ میگردد.
اهمیت نظرسنجی از ان جهت بوجود می اید که کارشناسان با توجه به تجربیات خود، امکان اجرای روش پیشنهادی را مشخص خواهد کرد.همچنین مردم میزان استقبال از ان روش را اظهار خواهند نمود. بدین ترتیب میزان موفقیت روش پیشنهادی تاحدودی مشخص میگردد.
۱-۴ سوالات تحقیق
سوال اصلی مطرح دراین تحقیق اینست که:
انطباق روش از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران با سایر کشورها چه منافعی را بهمراه خواهد داشت؟
همچنین در تحقیق به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داد بطوریکه:

  1. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا چه میزان بر کاهش الاینده های هوا تاثیر گذار است؟
  2. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا چه میزان بر کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در حمل و نقل موثر است؟
  3. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا چه میزان بر کاهش مصرف سوخت در کشور موثر است؟

۱-۵ فرضیه ها
فرضیه اصلی مطرح در این تحقیق این است که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور میتواند تاثیرات مثبتی را بهمراه داشته باشد.همچنین در این تحقیق فرضیه های دیگری نیز مطرح است بطوریکه:
الف: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر الاینده های هوا موثر بوده
ب: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی و شدت تصادفات موثر بوده
ج:از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر مصرف سوخت در کشور نیز تاثیرگذار میباشد.
۱-۶ اهداف تحقیق
هدف اصلی مطرح در این تحقیق شناسایی میزان تاثیرات از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و منافع حاصل از ان خواهد بود.همچنین در این تحقیق اهداف دیگری از جمله:
الف: شناسایی میزان تاثیرات از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر کاهش الاینده های هوا