برترین بازیگران سینمای رزمی

برترین بازیگران سینمای رزمی

بروسلی

پایگاه رتبه سنجی «رنکر» (Ranker) در یک نظرسنجی فهرستی از برترین بازیگران سینمای رزمی را معرفی کرده است. در این فهرست «بروس لی» ستاره رزمی سال ۱۹۴۰ با دریافت بیش از ۸۷۰ رأی مثبت به عنوان محبوب ترین بازیگر رزمی سینما معرفی شد. «جکی چان» ،‌«جت لی» ،‌ «دانی ین»‌ و «تونی یا» رتبه های دوم تا پنجم را از آن خود کردند

«ژان کلود ون دام» ، «چاک نوریس» ، «میشل یئو» ، «ساموهانگ» و «جیسون استاتهام» در رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.

«جیسون استاتهام» و «چاک نوریس» تنها ستارگان رزمی این فهرست از آمریکا هستند و «میشل یئو» نیز تنها ستاره رزمی زن این فهرست است.

لیست محبوبترین بازیگران سینمای رزمی به ترتیب امتیاز :

«بروس لی»

«جکی چان»

«دانی ین»‌

«تونی یا»

«ژان کلود ون دام»

«چاک نوریس»

«میشل یئو»

«ساموهانگ»

«جیسون استاتهام»

Share