بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند

 

چهار مولفه در نظر گرفته شده برای بازاریابی رابطه­ای که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از(Ndubisi, 2013,101).:

 • اعتماد: تمايل مشتری به تكيه به يك شريك مبادله­اي است كه به آن اطمينان دارند؛
 • ارتباطات: توانايي ایجاد ارتباط به منظور ارائه اطلاعات موثق و به موقع  و رفع نیازها است؛
 • تعهد: تمايل هميشگي به حفظ رابطه ارزشمند است؛
 • مدیریت تعارض: توانايي اجتناب از تعارضات بالقوه و حل و فصل تعارضات بالفعل است شاخص­های این متغیر عبارتند از:
 • امن بودن بانک در انجام معاملات
 • قابل اعتماد بودن وعده­های بانک
 • مطابق با اصول خدمات با کیفیت بودن
 • احترام کارکنان به مشتریان
 • متعهد بودن بانک نسبت به مشتریان
 • اعتماد به خدمات بانک
 • ارائه دستورالعمل مطابق با نیازها
 • ارائه خدمات شخصی جهت رفع نیازهای مشتری
 • منعطف بودن در تغییر خدمات
 • منعطف بودن در رفع نیازها
 • دادن اطلاعات به موقع و قابل اعتماد
 • دادن اطلاعات در زمان ارائه خدمات جدید
 • عمل کردن به وعده­ها
 • دقیق بودن اطلاعات
 • تلاش برای جلوگیری از تعارض­های بالقوه
 • تلاش برای جلوگیری از تعارض­های آشکار
 • بحث در مورد راه حل­ها در هنگام وجود مشکل

1-8-1) ارتباطات دهان به دهان

دو مولفه در نظر گرفته شده برای ارتباط دهان به دهان: توصیه و تشویق و بیان جنبه­های مثبت هستند که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است (محمدی و همکاران، 208:1392). شاخص­های آن عبارتند از:

 • تشویق دوستان و بستگان به کار با این بانک
 • توصیه این بانک به افراد جویای نظر
 • توصیه این بانک به افراد در هنگام صحبت در این رابطه
 • توصیه این بانک به دوستان
 • صحبت در مورد جنبه­های مثبت این بانک با افراد دیگر

1-8-2) وفاداری مشتری

شاخص­های وفاداري مشتری که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از (Ndubisi, 2013,102):

 • اولین انتخاب فرد در میان بانک­های دیگر
 • اولین موردی که در هنگام تصمیم ­گیری به ذهن فرد می­رسد
 • جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

  پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان با میانجی گری وفاداری مشتری

Share