اخبار

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار کارکنان

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۸).سیستم دو  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در این سیستم Read more…

By 92, ago
اخبار

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش مربوط به سنجش هر متغیر و اعتبار و روایی ابزارها، همچنین روش انجام پژوهش Read more…

By 92, ago
اخبار

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان» نتایج نشان داد، که میزان خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و ما از طریق میزان خود کار آمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان و رویکرد آنها در Read more…

By 92, ago
اخبار

مقاله رایگان درباره عملکرد تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  دانش‌آموزان مردود شده در تکرار پایه به دست می‌آورند بسیار کمتر از آن چیزی است که دانش‌آموزان ارتقا یافته کسب کرده‌اند. (در سطح Read more…

By 92, ago