اخبار

منبع مقاله درباره مهارت حل مساله-دانلود متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  کمال گرایی، جنسیت، نژاد و زمینه اجتماعی است .که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد. که در زیر به آنها پرداخته خواهد Read more…

By مدیر سایت, ago
اخبار

منابع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی

مهارت کنترل خشم در دختران کلاس اول ابتدایی شهرستان ایوان انجام داد.این پژوهش یک طرح آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل میباشد. در این پژوهش از میان مدارس ابتدایی شهرستان ایوان،۳ مدرسه به روش Read more…

By مدیر سایت, ago
اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

چشم میخورد. ۳-۱۴-۳-۲٫ اعتماد سازمانی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در روانشناسی اجتماعی اعتماد به مثابه یک مفهوم در سه سطح عمل میکند که Read more…

By مدیر سایت, ago