پایان نامه حقوق

منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

عنوان صفحهمقدمه ۱ فصل اول: کلیات مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۱۳گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) ۱۴گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) ۱۵۱-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………….. ۱۶۲-کمیته اروپایی مسائل جنایی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دولتی نوین

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب پیام ایرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حقوق عمومی که در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان Read more…

By 92, ago