دانلود پایان نامه

[۴۳].
تصفیه پیشرفته فاضلاب با متیل اورانژ و فلزات سنگین بر روی TiO2 87وخاکستر و مخلوطشان:
برای فاضلاب حاوی رنگ و فلزات سنگین یک روش تصفیه استفاده از خاکستر اصلاح شده با آناتاز ۸۸ است. طی این فرآیند سوبسترا با آلاینده ها و مواد مورد نظر تحت شرایط بارگذاری می شود. در این مطالعه نتایج در حذف فلز مس و کادمیم با استفاده از

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد متیلن، آنتراکوئینون۸۵، باشند]۱۴.[وبر، همکارانش۸۴
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید