برش موارد بالا نوبت به کنار هم چسپاندن آنها شد، به این منظور از قطعات استوانهای شکل تفلون موجود در بازار استفاده شد. بروی این قطعات که برای هر دو طرف با استفاده از دستگاه برش موجود در کارگاه فیزیک دانشکده علوم برش های مورد نظر ایجاد شده به نحوی که به راحتی لولههای شیشه ای را درآن قرار گرفت و با استفاده از چسب حرارتی موجود در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه نور-نشری۷۸، روند(در، دیودهای، طولموج۷۷
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید