ماده(ZnO) بند گپ و مکانیسم زدایشی مشابه با تیتانیم اکسید دارد بنابراین این ماده می تواند بسیاری از آلایندههای آلی را با یک واکنش اکسایش بسیار ساده از آب و پسابهای صنعتی بزداید. خواص نانو ذرات این ماده بسیار متفاوتتر از خواص این ماده در حالت توده است. در مقیاس نانو، در مقایسه با حالت توده آنها خواص به شدت بهبود می یابد. برای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید