دانلود پایان نامه

travaillions ?
Were
You
Working
?
Were you working ?
Vous travailliez ?
Were
They
Working
?
Were they working ?
Ils/Elles travaillaient ?

Ex :
– What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working?
– No, I was watching TV.

Remarque:
➢ Les verbes qui se terminent par e muet (make/write/drive, etc.) → le

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، روانسنجی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید