دانلود پایان نامه

(weren’t)
working
You weren’t working.
Vous ne travailliez pas.
They
Were not (weren’t)
working
They weren’t working.
Ils/Elles ne travaillaient pas.

Ex :
– What did he say ?
– I don’t know. I wasn’t listening.
It wasn’t raining when we went out.

Forme

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع زائده، آخرومی، اکستنشن، دلتوئید
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید