دانلود پایان نامه

description of phenomenon in the world ( Luneberg & Irby, 2008).
Descriptive statistics are used to describe the basic features of the data in a study. They provide simple summaries about the sample and the measures. Together with simple graphics analysis, they form the basis of virtually every quantitative analysis of

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد کاتد، هیدروژنی، دانست.، درسمت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید