دانلود پایان نامه

کاتد در نظر گرفته شد که ۱۰ مقدار برای فشار آند و همچنین ۱۰ مقدار برای فشار کاتد می باشد. از طرفی دماهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ … ۸۰ درجه سانتی گراد (گام حرکتی ۱ درجه سانتی گراد) که مجموعا ۱۳ مقدار می باشد برای دمای کارکردی پیل سوختی در نظر گرفته شده است. برای اینکه بتوان از Lookup Table در محیط سیمولینک مطلب استفاده کرد باید به تعداد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد فشار،، مییابد.، پیلسوختی، مییابد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید