مقاومت انجام شد و محل نصب الکترود از زائده آخرومی به اپی کندیل خارجی آرنج یک خط فرضی رسم میکنیم الکترودها حدود ۵-۴ سانتیمتر از زائده آخرومی پایینتر قرار میگیرند.
برای برجسته شدن عضله دلتوئید خلفی حرکت اکستنشن با مقاومت را انجام شد. محل الکترود در جهت تار عضله حدود دو انگشت عقب تر از زائده آخرومی قرار میگیرد.
فیبرهای عضله

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع گذشته؛، می‌شود،، آسیب‌زای، مدت‌ها
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید