تروماتیک
۳- بررسی تمامیت عضلات کتف با استفاده از آزمون بلند کردن، تاخیر در چرخش داخلی، تست برخوردی و تستهای جاب
* نرم افزار EMG Analysis جهت تجزیه و تحلیل سیگنالهای خام
* تهیه دمبلها ی مختلف برای حمل توسط آزمودنی
ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضلات توسط دستگاه الکتروممایوگرافی (MA300-16) Motion Lab System ساخت آمریکا که دارای

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Français :، qui، Anglais :، il
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید