دانلود پایان نامه

برای ثبت MVC در عضلات مختلف

به منظور ثبت دادهها از الکترود سطحی۱۰۱ دوقطبی، از جنس نقره/کلرید نقره به قطر ۱ سانتیمتر استفاده شد. فاصله مرکز به مرکز الکترودها ۲ سانتیمتر میباشد. فعالیت الکترومایوگرافی از ازعضلات دلتوئید، ذوزنقه و فوقخاری ثبت شد. وضعیت شروع الکترود گذاری فرد باید با تنهای کاملا صاف و دستان آویزان بنشیند. بعد از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان H2Me-Saldien، H2Me-Salbn، (M-1cm-1، )متعلق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید