دانلود پایان نامه

فعالیت الکترومایوگرافی عضلات
ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضلات از دستگاه ۱۶ کاناله EMG مدل MA300-16 استفاده شد.
۳-۳-۴- اندازه گیری زاویه بازو با تنه
برای اندازه گیری زاویه بالاتنه از یک دستگاه گونیامتر آزمونگر ساخته استفاده شد که در شکل ۵-۳ آمده است. صفحه این دستگاه همچنین قابلیت چرخش در تمام صقحات عمود بر صفحه هوریزنتال را

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی رفتاری، شناختی رفتاری، افسردگی اساسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید