(۱-۳۸)
اگر خواص نوری AR اندازهگیری شود آنگاه غلظت آنالیت را میتوان با غلظت AR ارتباط داد:
(۱-۳۹)
واکنش ارائه شده در معادله (۱-۳۵) واکنشی برگشتپذیر است و از این رو حسگری را با شناساگر مستقیم

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، new، the، National
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید