انجام میدهند و از این رو میتوانند به طریق نوری اندازهگیری شوند. واکنشگر استفادهشده که معمولاً انتخابگری خوبی دارد، پاسخ نوری تولید میکند که با غلظت گونههای آنالیت تغییر میکند. انتقال شیمیایی بین دو فاز معمولاً بر اساس تعادل ایجاد شده بین A و R در دو فاز میباشد و میتواند به این صورت بیان شود:

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع عوامل روانشناختی، فیزیولوژی، تصویرسازی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید