دانلود پایان نامه

امتیاز، مربوط به بعد سلامت محیط بود. در بعد سلامت محیط با دانشجویان دختر امتیاز بیشتری کسب کرده بودند. در ابعاد دیگر تفاوت معناداری بین دو جنس دیده نشد. سلامت اجتماعی در دانشجویان متاهل بیشتر از دانشجویان مجرد بود ؛ در سایر ابعاد، تفاوتی بین دانشجویان مجرد و متاهل وجود نداشت. همچنین سلامت محیط در دانشجویان خوابگاهی کمتر از سایرین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان (تمام، اتمی)، پیوندها، [Co(Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید