سلامت روانی دانشجویان دریافتند که میان عامل‌های روان رنجورخویی، پذیرش و برونگرایی با سلامت روان رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.
در تحقیقی که توسط طاهری،یار یاری،صرامی و ادیب منش (۱۳۹۲)،در پژوهش تحت عنوان رابطه بین سبک های هویت و شادکامی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه ،تعداد ۵۴۵ نفر از دانشجویان را مورد بررسی قرار

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد،، (۵-۲)، (۵-۷)، (۵-۵)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید