فلووکسامین
متغیر تعدیل کننده : زنان
ملاک ورود :عدم درمان دارویی و روانشناختی طی ۶ ماه گذشته
۳-۴-ابزارپژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II)که یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیصی روانپزشکی است مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۴-۱ پرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II): این پرسشنامه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارتهای ارتباطی، اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، حمایت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید