که این امکان را به بیمار بدهد تا آزادی و انتخاب بیشتری داشته باشد.
* تعیین اهداف و فعالیت هایی که به بهبود خلق بیمار کمک کند.
بخش سوم: ارتباطات
چگونه روابط بر خلق اثر می گذارد
* حمایت اجتماعی چگونه به بیمار کمک می کند تا با شرایط دشوار مواجه شود.
* کمک به بیمار برای شناسایی و تقویت شبکه های اجتماعی خود.
* ادغام این بخش با

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، مقابله با تنیدگی، حمایت اجتماعی، دانشجویان دختر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید