بدست آمده است،نتایج حاکی از روایی و پایایی بالای این پرسشنامه است( به نقل از اندوز،۱۳۹۰).
۳-۴-۲ طرح درمان شناختی – رفتاری ( CBT ) در درمان افسردگی اساسی:
پکیج درمان شناختی رفتاری شامل ۱۲ جلسه می باشد که تاثیر افکار را بر خلق،رفتار و فعالیت ها بررسی می کند و شامل سه بخش به شرح زیر است :
بخش اول: افکار
چگونگی فکر بر خلق اثر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۴-MePy، d، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید