در این جلسات تمرین هایی برای شناسایی خطاهای فکر انجام می شوند.
* راهکارهای افزایش افکار مثبت و کاهش افکار ناکارآمد و در نتیجه کاهش علایم افسردگی به بیمار آموخته می شود.

بخش دوم: رفتار
چگونه رفتار بر خلق اثر می گذارد
* چگونه افسردگی می تواند مانع شرکت در فعالیت های لذت بخش شود که به نوبه خود، نشانه های افسردگی را

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فوتورآکتور، شکل(۳-۴)، ادوات، دستگاه،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید