درمان روی گروه های آزمایشی،به صورت کامل روند درمان آنها پیگیری شود. برای گروه دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری نیز ۱۲ جلسه درمان طراحی شد ،که به صورت گروهی و دو بار در هفته به اجرا درآمد.
۳-۶-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخص ها و روش های آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین،

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع rhetorical، and، functioned-at، They
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید