به ورزشکار این امکان را می‌دهد تا کنترل جسم و روان خویش را بهتر در دست گیرد و با کاهش اثر عوامل روانشناختی و فیزیولوژی، از بیشترین کارایی دهنی و جسمی خود استفاده کند و به موفقیت‌های ورزشی نائل شود .

ساندرز(۱۹۶۷)معتقد است هیپنوتیزم،تصویرسازی بینایی را تسهیل می‌نماید.هوارد و ریردون(۱۹۸۶)به بررسی اثر ترکیب هیپنوتیزم و تمرین ذهنی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه فلورسانسکننده، رنگزا، شناساگرهای، کاتیونها
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید