چه سطح برانگیختگی زیاد یا کم باشد باعث عملکرد ضعیف‌تر خواهد شد. بنابراین برانگیختگی ورزشکار را می‌توان با هیپنوتیزم کنترل کرد. به عبارتی اگر ورزشکار دارای برانگیختگی زیاد یا کم است با تلقینات خاص می‌توان سطح برانگیختگی او را تغییر داد و به ناحیه مطلوب که بالاترین عملکردرا داشته باشد منتقل نمود. مثلاً اگر سطح برانگیختگی ورزشکار

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد میکند،، دهندهها، الکتروشیمیایی، مییابد.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید