دانلود پایان نامه

هیپنوتیزم می‌تواند به دو روش در افزایش و تأمین انرژی کمک نماید. اول با افزایش مقدار انرژی در هنگام آزاد سازی، دوم با ترکیب تمام عضلات مربوط به آزاد سازی انرژی (سهرابی ۱۳۸۹).
تصویر سازی هیپنوتیزمی:
تصویر سازی هیپنوتیزمی همراه با آرمیدگی صورت می‌گیرد. یعنی ورزشکار در یک مکان آرام و یا راحت قرار می‌گیرد و با توجه به هدفی که دارد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه رنگینههای، مکانیسمهای، ۱-۲۳-۴-، رنگینهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید